Beste verenigingssecretariaten en organisaties van wedstrijden,

Na overleg met de Kringbesturen is ervoor gekozen om met ingang van het  Outdoor seizoen 2022 Regionaal te gaan selecteren voor afvaardiging naar de Brabantse kampioenschappen.
Het Uniforme Selectiesysteem voor het komende seizoen met daarin ook de voorwaarden voor de organisatie van selectiewedstrijden door verenigingen / organisaties is gepubliceerd op deze website
UNIFORM SELECTIESYSTEEM | knhsregiobrabant.nl

Verenigingen / organisaties die interesse hebben om een selectiewedstrijd te organiseren dienen hiervoor uiterlijk 08 januari 2022 een verzoek in bij het secretariaat van de eigen Kring en bij het algemeen secretariaat van de Regio pac.timmers@hetnet.nl
Vermeld daarbij of het gaat om dressuur paarden en / of pony’s, springen paarden en / of pony’s en waar en wanneer de wedstrijd gepland staat.