Op 20 april 2022 zal tijdens de Algemene voorjaars Ledenvergadering van de KNHS Regio Noord-Brabant de bestuursverkiezing worden gehouden
Het gaat om de volgende bestuursfuncties:

Voorzitter
De huidige voorzitter stelt zich niet beschikbaar voor een 3e termijn en daarom is deze belangrijke functie vacant. Wij zijn op zoek naar een persoon die betrokken is en tijd en energie wil steken in de promotie  van onze mooie sport in Noord Brabant.

Secretaris
Ook moet de functie van secretaris die nu nog tijdelijk wordt waargenomen door Peter Timmers definitief worden ingevuld.

Portefeuillehouder recreatie
De vacature van portefeuillehouder recreatie is al een tijdje vacant en we zoeken daar een betrokken bestuurder voor met interesse in de recreatieve sport.

Bestuurslid
In het najaar komt er een bestuursfunctie vrij en wij zoeken alvast iemand met (mogelijk) een goede IT-achtergrond die de communicatie en PR kan behartigen.

De functieprofielen en de contact gegevens zijn te vinden op onze website onder “bestuur”.
Solliciteren naar deze functies kan tot en met 28 februari 2022.

Namens het bestuur van de KNHS Regio Noord-Brabant,
Jacques van der Harst

Voorzitter