Informatie van
het bestuur, kringen en commissies

Onderstaand vindt u de contactinformatie van onze bestuursleden, kringen en commissies.

Het regiobestuur

Voorzitter / secretaris / ledenraadslid 
Jacques van der Harst
Nuland
Telefoon:073-6893927 of 06-10066801
E-mail: vanderharst@kpnplanet.nl
 
Vice voorzitter / opleidingen
Gert-Jan de Reus
Oosterhout
Telefoon: 06-40601433
E-mail: gjdereus@outlook.com

Penningmeester
John Dielissen
Rosmalen
Telefoon:073-5212629 of 06-51488637
E-mail: dielissen.john@hetnet.nl
penningmeester.knhsregionb@gmail.com

Bestuurslid / materialen / prijzen
Ton van Overbeek
Nieuwkuijk
Telefoon: 06-22481446
E-mail: tonvanoverbeek@xs4all.nl

Bestuurslid / media / springen
Ad Mulders
Berghem
Telefoon: 06-54956012
E-mail: info@csnmedia.nl

Bestuurslid / opleidingen
Riannette Timmers
Venhorst
Telefoon: 06-11122585
E-mail: riannettetimmers@gmail.com

Bestuurslid / Jeugd Ruiter Begeleiding / Eventing
Merel van Veen
Heide
Telefoon: 0611116040
Email: merelvanveen92@gmail.com

Portefeuillehouder Recreatie
Bastian van den Ende
Telefoon: 06-51062119
Email: bastian.vd.ende@gmail.com

 

Algemeen Secretariaat

 

 

Wedstrijdsecretariaat

 

 

Wedstrijdleiding

Regiokampioenschappen

Meerjarenbeleidskader KNHS Regio Noord Brabant

Fora leden

Discipline eventing:
Rene van der Loo
e-mail: forumeventing@knhs.nl 

Discipline dressuur:
Cindy Heijligers
e-mail: dressuurforumnb@gmail.com

Discipline recreatie:
Bastian van den Ende
e-mail: bastian.vd.ende@gmail.com

Discipline springen:
Marius Bens
e-mail: forumspringen@knhs.nl

 

 

De kringen

Kring West Brabant
Vacature
Telefoon:
E-mail: secretariaat@kringwestbrabant.nl

Kring de Baronie
Linda Zuiderent
Telefoon:
E-mail: info@knhskringdebaronie.nl

Kring Eindhoven de Kempen
Stefanie Minkels
Telefoon: 06-55162127
E-mail: secretariaatkringedk@gmail.com

Kring Hart van Brabant
Ardy Koelen
Telefoon: 06-23909059
E-mail: A-Koelen@hotmail.com

Kring Helmond 
Marga van Otterdijk
Telefoon: 0493-560215
E-mail: margavanotterdijk@gmail.com

Kring Noord Oost Brabant
Riannette Timmers
Telefoon: 06-11122585
E-mail: kring.NOBrabant@gmail.com

 

 

Vertrouwenscommissie

Indien u contact wenst met de vertrouwenscommissie kunt u mailen met de secretaris, de heer G. van Oerle. Gerard@vanoerle.nl 

 

 

Kringindeling

 

 

Vergaderdata KNHS

Regio Noord-Brabant

Regiobestuurvergaderingen

06 januari 2020
03 februari 2020
02 maart 2020
06 april 2020
04 mei 2020
08 juni 2020
20 juli 2020
07 september 2020
05 oktober 2020
02 november 2020
07 december 2020

Ledenvergaderingen
Woensdag 22 april 2020 voorjaarsvergadering in Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren (vervallen i.v.m. Corona crisis)
Woensdag 28 oktober 2020 najaarsvergadering in Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren

 

 

Statuten en Reglementen