Informatie van
het bestuur, kringen en commissies

Onderstaand vindt u de contactinformatie van onze bestuursleden, kringen en commissies.

Het regiobestuur

Voorzitter / secretaris / ledenraadslid 
Jacques van der Harst
Nuland
Telefoon:073-6893927 of 06-10066801
E-mail: vanderharst@kpnplanet.nl
 
Vice voorzitter / opleidingen
Gert-Jan de Reus
Oosterhout
Telefoon: 06-40601433
E-mail: gjdereus@outlook.com

 

Penningmeester
John Dielissen
Rosmalen
Telefoon:073-5212629 of 06-51488637
E-mail: dielissen.john@hetnet.nl
penningmeester.knhsregionb@gmail.com

Bestuurslid / materialen / prijzen
Ton van Overbeek
Nieuwkuijk
Telefoon: 06-22481446
E-mail: tonvanoverbeek@xs4all.nl

Bestuurslid / media / springen
Ad Mulders
Berghem
Telefoon: 06-54956012
E-mail: info@csnmedia.nl

Bestuurslid / opleidingen
Riannette Timmers
Venhorst
Telefoon: 06-11122585
E-mail: riannettetimmers@gmail.com

Bestuurslid / Jeugd Ruiter Begeleiding / Eventing
Merel van Veen
Heide
Telefoon: 0655116040
Email: merelvanveen92@gmail.com

Portefeuillehouder Recreatie
Bastian van den Ende
Telefoon: 06-51062119
Email: bastian.vd.ende@gmail.com

 

Algemeen Secretariaat

 

 

Wedstrijdsecretariaat

 

 

Wedstrijdleiding

Regiokampioenschappen

Meerjarenbeleidskader KNHS Regio Noord Brabant

Fora leden

Discipline eventing:
Rene van der Loo
e-mail: forumeventing@knhs.nl 

Discipline dressuur:
Cindy Heijligers
e-mail: dressuurforumnb@gmail.com

Discipline recreatie:
Bastian van den Ende
e-mail: bastian.vd.ende@gmail.com

Discipline springen:
Marius Bens
e-mail: forumspringen@knhs.nl

 

 

De kringen

Kring West Brabant
Vacature
Telefoon:
E-mail: secretariaat@kringwestbrabant.nl

Kring de Baronie
Linda Zuiderent
Telefoon:
E-mail: info@knhskringdebaronie.nl

Kring Eindhoven de Kempen
Stefanie Minkels
Telefoon: 06-55162127
E-mail: secretariaatkringedk@gmail.com

Kring Hart van Brabant
Ardy Koelen
Telefoon: 06-23909059
E-mail: A-Koelen@hotmail.com

Kring Helmond 
Marga van Otterdijk
Telefoon: 0493-560215
E-mail: margavanotterdijk@gmail.com

Kring Noord Oost Brabant
Riannette Timmers
Telefoon: 06-11122585
E-mail: kring.NOBrabant@gmail.com

 

 

Vertrouwenscommissie

Indien u contact wenst met de vertrouwenscommissie kunt u mailen met de secretaris, de heer G. van Oerle. Gerard@vanoerle.nl 

 

 

Kringindeling

 

 

Vergaderdata KNHS

Regio Noord-Brabant

Regiobestuurvergaderingen

04 januari 2021
01 februari 2021
01 maart 2021
12 april 2021
03 mei 2021
07 juni 2021
05 juli 2021
02 augustus 2021
06 september 2021
04 oktober 2021
01 november 2021
06 december 2021

Ledenvergaderingen
Woensdag 28 april 2021 voorjaarsvergadering in Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren 
Woensdag 27 oktober 2021 najaarsvergadering in Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren

 

 

Statuten en Reglementen