ONDERSCHEIDINGEN

KNHS Onderscheidingen voor Brabantse vrijwilligers

2020

Op de ALV van de KNHS Regio Noord Brabant  is door de regio voorzitter, Jacques van der Harst de zilveren KNHS onderscheiding uitgereikt aan Peter Timmers.


De heer Peter Timmers is in 2011 toegetreden tot het Regio bestuur en heeft toen de taak van algemeen secretaris op zich genomen. Peter heeft met enorm veel inzet zijn taak als secretaris 9 jaar uitgevoerd en deze op een voortreffelijke wijze invulling gegeven. Peter is sinds 1998 lid van de KNHS. Hij is voorzitter geweest van de voormalige kring Eersel de Kempen en sinds 2014 voorzitter van de Kring Eindhoven de Kempen, RV Willibrordus en PC De Duindravertjes. Peter was een uitstekende communicator naar de KNHS in Ermelo, de kringen, de verenigingen en de leden. Geen moeite was en is hem te veel. Peter is letterlijk een steunpilaar voor het bestuur en speciaal voor de voorzitters gedurende zijn periode in het bestuur. Wij zullen hem heel erg gaan missen.

Op de ALV van de KNHS Regio Noord Brabant  is door de regio voorzitter, Jacques van der Harst de zilveren KNHS onderscheiding uitgereikt aan Mirjam van Lanen.


Mevrouw Mirjam van Lanen is in 2011 toegetreden tot het Regio bestuur Noord-Brabant en van 2012 tot en met 2020 was zij Vicevoorzitter. De zeer succesvolle  Belofte training behoort tot haar portefeuille, zij was heel erg betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Mirjam is lid van de KNHS sinds maart 1998 en is bijna continue bestuurslid geweest van LR en PC St Hubertus te Mariaheide. In 2011 is zij voorzitter geworden van kring Uden en na de samenvoeging in 2013 met kring Cuyk is zij voorzitter geworden van de kring Noordoost Brabant. Daarnaast is Mirjam is ook actief als dressuur jurylid t/m ZZL niveau.
Mirjam betekent heel veel voor haar Kring en de Regio en daar zijn wij haar heel dankbaar voor. 

2019

Op de jaarvergadering van PSV Someren-Eind is de bronzen KNHS onderscheiding uitgereikt aan Wim van Mulukom, door voorzitter Jeanne van Dijck van KNHS Kring Helmond.

Wim is 25 jaar bestuurslid van deze vereniging.
Vanaf 16 oktober 1994 bestuurslid van de PC De Bonanzaruitertjes, na de fusie met rijvereniging De Sunny Boys bleef hij als een erg actief bestuurslid van de gefuseerde vereniging. In het verleden toen de pony’s nog gezamenlijk naar de concoursen gingen reed hij de vrachtwagen, later zorgde hij dat de tuigenwagen ’s morgens vroeg op de wedstrijd was. 

Hij is nu degene die er voor zorgt dat de ponyruiters een gezellige kampweek hebben. Regelt de locatie, vervoert de spullen. Verzorgt de jaarlijkse BBQ. Is mede de organisator van concoursen en wedstrijden. Twee maal per week onderhoudt hij het prachtige oefenterrein, waarvoor hij een mooie unit wist te vinden die als kantine gebruikt kan worden. Op deze locatie zijn al meerdere dressuurwedstrijden georganiseerd.

Hij is een bestuurslid, echte vrijwilliger, die niet vrijblijvend, maar heel zorgvuldig vele taken binnen het bestuur van de vereniging op zich neemt. Het is een duizendpoot, een bestuurslid zoals elke vereniging zich er een zou wensen.

Een welverdiende bronzen onderscheiding voor een man die voor een vereniging goud waard is.

Vanaf 1 februari is 2019 is Corry van den Heuvel al 25 jaar actief in het bestuur van rijvereniging St. Joris Bakel. Net 16 geworden werd ze 41 jaar geleden, op 5 mei 1978, lid van de rijvereniging. Nog steeds is het een hele actieve amazone. Springen is de discipline waar ze nog steeds het meeste plezier aan beleeft. Jarenlang reed ze op alle wedstrijden in de omgeving. 

In 1994 werd ze in het bestuur gekozen. Het jaar erop in 1995 vierde St. Joris het 50 jarig bestaan met een groot Jubileum concours. Een hele feestelijke gebeurtenis met meer dan 900 deelnemers. Vanaf 13 december 1996 is ze secretaris van de vereniging. Voor alle werkzaamheden in het bestuur werd ze verrast met een KNHS onderscheiding in brons, deze werd tijdens de algemene jaarvergadering van St. Joris, uitgereikt door de voorzitter van Kring Helmond. Uiteraard zijn er felicitaties een bloemetje en een cadeautje voor met het bereiken van deze mijlpaal als blijk van waardering en tevens een opsteker is om nog jaren door te gaan.

Tijdens de jaarvergadering van KNHS Kring Helmond op 21 maart 2019,
werd aan Jeanne van Dijck de zilveren KNHS onderscheiding uitgereikt door mevrouw Mirjam van Lanen, Vice voorzitter van Regio Brabant. Jeanne viert dit jaar een uniek jubileum, ze heeft 50 jaar zitting in het bestuur van Kring Helmond. Op 29 januari 1969 is ze in het bestuur gekozen. Na 5 jaar, in 1974 werd ze secretaris. Deze functie heeft ze 40 jaar vervuld, in 2014 is ze benoemd als voorzitter van onze kring.

Jeanne betekent heel veel voor Kring Helmond en haar leden. Ze is nog steeds zeer actief. Een van haar taken is het maken van de  wedstrijdkalender, ze overlegd hiervoor met verenigingen en accommodaties. Samen met het kringbestuur organiseert ze wedstrijden, met als jaarlijkse hoogtepunt onze clubkampioenschappen.

Naast de bestuursfunctie is Jeanne ook omroeper en kan niet alleen de Regio tijdens de kampioenschappen op haar medewerking rekenen maar ook de verenigingen in onze kring kunnen altijd een beroep op haar doen.

Wij danken Jeanne nogmaals voor de enorme inzet de afgelopen jaren. En zij heeft de KNHS zilveren speld echt verdiend.

Tijdens de jaarvergadering van KNHS Kring Helmond op 21 maart 2019, werd aan Sander Wibier de bronzen KNHS onderscheiding uitgereikt. Hij was kringbestuurslid vanaf 17 maart 2010. Sinds 2003 is hij actief in de werkgroep van de JRB in onze kring. In die jaren werden er veel activiteiten door de werkgroep werden georganiseerd.
Er was nog volop belangstelling voor het Diplomarijden. Ponybegeleidingspelen werden Bixieproeven.
In 2008 werd door de werkgroep de 25e en laatste Zeskamp georganiseerd. In 2009 en 2010 werd dat een Doedag met allerlei spelen voor onze ponyruiters. Na 9 jaar zit zijn bestuursperiode er helaas op.
Wel blijft hij voor ons de werkgroep JRB coördineren en de regiovergaderingen voor de JRB bezoeken.
Zijn bestuurlijke inzet en werkzaamheden voor de JRB worden erg gewaardeerd.

2018

Tijdens de jaarvergadering van rijvereniging en ponyclub In Vriendschap Trouw Liessel op dinsdag 3 april 2018 is aan Harrie van Dooren een bronzen KNHS onderscheiding uitgereikt door kringvoorzitter Jeanne van Dijck.
Harrie was vanaf 22 februari 1968 lid van deze vereniging, dus nu 50 jaar. Voor die tijd was hij 15 jaar actief rijdend lid van rijvereniging Rust Roest Deurne. Hij werd in het bestuur gekozen en in 1969 secretaris van de vereniging, die functie vervulde hij 8 jaar tot hij in 1977 voorzitter werd.
Tijdens deze periode organiseerde de rijvereniging veel concoursen in Liessel en later op het evenemententerrein in Deurne. Later ook  jaarlijks een  indoor spring- wedstrijd in manege De Leensel.
In 1983 werden in Liessel de 40
e NCB kampioenschappen voor paarden onder zijn voorzitterschap georganiseerd, daarnaast was hij meer dan 25 jaar commandant van de vereniging. Met als mooi resultaat in 1987 het kampioenschap van het achttal in de klasse licht. In de jaren 70 nam hij met veel succes deel aan kringwedstrijden,
NCB en NKB kampioenschappen met zijn paarden Freddy en Jardy. Al deze werkzaamheden in die jaren zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan, In 1993 ontving hij hiervoor een Koninklijke onderscheiding en een NKB onderscheiding. Op 4 maart 2002 werd hij benoemd tot erelid van de vereniging hij was toen 25 jaar voorzitter. Ook als jurylid was hij tot 2012 actief binnen regio Brabant en Limburg.

2017

Bij zijn afscheid tijdens de jaarvergadering van PSV Someren-Eind op 19 oktober 2017
werd Will van Bommel verast met de KNHS onderscheiding in brons. 25 jaar geleden werden zijn kinderen lid van ponyclub De Bonanzaruitertjes, later ook van de rijvereniging.  Daardoor werd zijn interesse gewekt voor de ponysport en was hij actief in de Jeugdruiterbegeleiding.  Deze functie heeft hij enkele jaren vervuld.In 2008  werd hij gekozen in het bestuur en werd voorzitter.
Als voorzitter was hij altijd op de kringvergaderingen aanwezig. Ook was hij vaak op de wedstrijden in de kring en regio om de clubleden aan te moedigen. In 2010 werd er met het viertal paarden deelgenomen aan de Brabantse kampioenschappen en met het viertal pony’s in 2012.
Mede door zijn inzet werd het oefenterrein van de vereniging grondig opgeknapt en voorzien van een mooie Unit en hekwerk. Bij de feestelijke opening werd er een nieuw Logo van de inmiddels gefuseerde rijvereniging en ponyclub onthuld. Als waardering voor zijn jarenlange inzet is deze onderscheiding als een blijvende herinnering namens de KNHS door medebestuurslid Gulio Vinken aan hem uitgereikt.

Marc Verbeten, voorzitter St Martinus te Boxtel bekleedt al meer dan 10 jaar deze functie en doet dit met zeer veel genoegen.
Hij zet een duidelijk beleid neer en laat mensen daarbij in hun waarde om het beleid uit te voeren. Stuurt bij waar nodig en houd iedereen op het juiste pad. Marc zelf heeft ook veel gereden maar de laatste jaren laat hij dit over aan de andere familieleden. Daarom is hij vaak op de club te vinden waar ook zijn dochter en vrouw rijden. Op zaterdag 18 september heeft hij de bronzen speld mogen ontvangen uit handen van zijn mede bestuursleden.

De KNHS onderscheiding in brons is tijdens de najaarsvergadering van KNHS Kring Helmond op woensdag 20 september uitgereikt aan Gerd Krol. Dit als blijk van waardering voor zijn bestuurlijke inzet,
maar vooral ook voor zijn organisatorische inzet tijdens de indoorwedstrijden die door het kringbestuur worden georganiseerd. Na een aaneengesloten periode van 3×3 jaar zit zijn bestuursperiode erop.
Op 10 januari 2017 werd hij in de Gemeente Gemert –Bakel benoemd tot sportvrijwilliger van het jaar.
Een eretitel die hij verdiende voor zijn inzet gedurende meer dan 30 jaar voor rijvereniging en ponyclub St. Hubertus Gemert.

Jan van Dijk 50 jaar lid van rijvereniging St. Joris Bakel. Tijdens de algemene vergadering op 19 april heeft Jan het  bronzen KNHS insigne ontvangen. Dit omdat hij al vanaf 1972, dus 45 jaar bestuurslid is. In het verleden begonnen als dressuurruiter, vooral in de afdelingsdressuur. Later heeft hij als springruiter met meerdere paarden in de klasse Z gereden.
Sinds 1994 is hij voorzitter van de vereniging. Prestaties, doelstellingen en hoogtepunten vindt hij belangrijk, maar ook ontspanning en gezelligheid. Daarom is hij altijd met of zonder paard aanwezig op de wekelijkse oefenavond van de club. 

Frans Elbersen heeft na ruim 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, de bronzen KNHS onderscheiding ontvangen tijdens de jaarvergadering van KNHS Kring Helmond op 22 maart 2017. Tijdens de vergadering werd hij benoemd tot erelid van de kring. Hij werd in 2005 in het kringbestuur gekozen, in 2010 werd hij voorzitter. In 2014 moest hij volgens de statuten aftreden na drie aaneengesloten periodes van 3 jaar, wel bleef hij namens de kring regiobestuurslid. Na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest bij de regio heeft hij aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Daarom was het voor hem de laatste algemene vergadering waarop hij aanwezig was als regiovertegenwoordiger. Voor de vele werkzaamheden, als voorzitter van onze kring en het behartigen van de belangen van onze kring bij de regio werd aan hem de Zilveren Kringonderscheiding uitgereikt.

Rieki van de Wiel werd in 2008 als kringbestuurslid gekozen. Nu na 9 jaar zit haar bestuursperiode erop.
Als blijk van waardering voor haar bestuurlijke en organisatorische inzet gedurende deze jaren in KNHS Kring Helmond, is de bronzen KNHS onderscheiding aan haar uitgereikt Haar inzet tijdens de indoorwedstrijden en haar inbreng in het bestuur worden heel erg gewaardeerd. Ze is secretaris van vereniging pony’s en paarden  van St. Jan in Lierop, dus blijft ze betrokken bij de paardensport en zullen we haar zeker blijven ontmoeten.

2016

 

BRONZEN KNHS SPELD voor 3 bestuursleden van RSV De Cavalieren Berkel-Enschot!

Onlangs hebben Jan Wolfs, Frans Vissers en Maaike van den Hurk na maar liefst 36, 25 en 20 jaar (helaas) afscheid genomen van het bestuur van RSV De Cavalieren Berkel-Enschot.
Woorden schieten te kort om te uiten hoezeer hun jarenlange inzet voor de club wordt gewaardeerd, waarbij de tomeloze inzet bij de (uit)bouw van de nieuwe manege een fantastisch sluitstuk is geweest!

Jan en Frans zijn reeds in hun jonge jaren als actief rijdende leden begonnen bij ponyclub De Jonge Cavalieren waar zij later zitting in het bestuur namen. Bovendien heeft Jan jarenlang als commandant van het achttal vele kampioenschappen behaald.

Maaike is als rijdend lid bij de rijvereniging begonnen waar zij later ook een bestuursfunctie ging bekleden.

Jan, een ontzettend handige man, die met zijn technische kennis en inzicht er voor gezorgd heeft dat er nu de prachtige accommodatie Manege De Kraan staat.

Frans was tot voor kort zelf actief in de wedstrijdsport. Maar daarnaast stond hij ook altijd klaar voor de club. Als algemeen bestuurslid was hij overal inzetbaar en was vaak in en rond de manege te vinden voor een klusje of om te helpen tijdens wedstrijden.

Maaike was onze algemeen secretaris en wist met haar wijze raad en daad op alle fronten support te leveren. Naast het feit dat zij jarenlang intensief bezig is geweest om de vergunningen etc. rond te krijgen voor de bouw, schuwde zij ook het fysiek zware werk niet en heeft de nodige uren gesjouwd tijdens de bouw van de manege..

Wij zijn blij dat onze grote dank en blijk van waardering ook door de KNHS werd ondersteund en zij alle drie een welverdiende Bronzen KNHS speld in ontvangst hebben mogen nemen!

Tevens zijn zij benoemd tot ereleden van RSV De Cavalieren en wij hopen nog jarenlang samen met hen te genieten van onze gezellige club en mooie sport in onze fantastische accommodatie!

Namens het bestuur, RSV De Cavalieren te Berkel-Enschot

2014

 

Ad Reijrink 60 jaar lid bij paardensportvereniging Taxandria Diessen. Op de jaarlijkse clubdag van paardensportvereniging Taxandria te Diessen werd Ad Reijrink in het zonnetje gezet. Hij was nl. 60 jaar aktief rijdend lid van onze club en kreeg hiervoor een KNHS onderscheiding.

Ad begon op zijn 12e met paardrijden. Inmiddels is hij 72 en fanatiek springruiter. Hij staat er om bekend dat hij met veel snelheid het parcours door gaat. Als het dan foutloos verloopt, dan pakt dat vaak succesvol uit. In de afgelopen jaren is Ad zelfs 2x Brabants Kampioen geworden in de klasse L. De laatste keer was in 2013 in Roosendaal. In 2012 heeft Ad zijn kampioenschap behaald in Schijndel. Aangezien Ad de 70 is gepasseerd en ook nog vaak 80 tegenstanders heeft, kunnen we spreken  van een bijzondere prestatie.

2013

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze ponyclub “De Schaijkse Bosruitertjes” welke is gehouden op 1 februari 2013, is aan mevrouw Magreet van Wiechen de Bronzen speld van de KNHS uitgereikt, wegens haar bijzondere bestuurlijke inzet voor de ponysport. Magreet van Wiechen is 18 jaar actief geweest binnen onze ponyclub als secretaris en penningmeester. Het secretariaat was bij haar in goede handen en voor alle leden en hun ouders fungeerde zij als vraagbaak. Zelfs nadat haar eigen kinderen de ponyclub hadden verlaten, heeft zij zich nog jaren met volle overgave ingezet voor onze club. Als verrassing had de ponyclub haar eigen kinderen uitgenodigd om de Bronzen speld van de KNHS te overhandigen.

Magreet van Wiechen heeft vele wedstrijden van de ponyclub mede georganiseerd met als hoogtepunt, volgens haar eigen zeggen, het grote concours in 1998. Maanden aan voorbereiding waren nodig en er was in die tijd nog helemaal niets geautomatiseerd. Het was hard werken om de organisatie van zo’n groot concours tot een goed einde te brengen. De dag begon mooi, maar de weergoden waren de ponyclub toen niet goed gezind. Wat waren veel kinderen verkleumd! Maar Magreet ging gewoon door en gaf de moed niet op en uiteindelijk gaf dit concours, zoals alle andere wedstrijden die zij organiseerde, haar ook veel voldoening. Vooral de gezichtjes van de kinderen als ze hun gewonnen prijsje in ontvangst mochten nemen, waren voor haar goud waard.

Ponyclub “De Schaijkse Bosruitertjes”  wil Magreet van Wiechen nogmaals hartelijk danken voor haar tomeloze inzet en wij hopen haar nog vaak in het clubgebouw op ons terrein aan De Louwstraat in Schaijk te zien.

Op 20 maart is tijdens de algemene ledenvergadering van paard rijvereniging Ons Genoegen te Prinsenbeek de bronzen KNHS onderscheiding uitgereikt door Regio bestuurder  Leo Hafmans aan de heer Ad Weijgers.

De heer Ad. Weijgers is 30 jaar bestuurslid van de vereniging en was voor de fusie met kring West Brabant ook bestuurslid van Kring Zevenbergen .In de vereniging was hij op vele gebieden actief ,onder andere als medebouwer van het nieuwe clubgebouw . Van dit clubgebouw was hij samen met zijn echtgenote jarenlang beheerder . Net als vele andere bestuurders is hij door zijn kinderen actief bij de sport betrokken geraakt . Hij is een van die stille krachten die het voor de ruiters mogelijk maakt hun sport te beoefenen op de mooie accommodatie te Prinsenbeek ,als recreant en wedstrijdruiter. Namens Ons Genoegen en  Regio Brabant hiervoor hartelijk dank.

Ries van Klamthout ontvangt bronzen KNHS onderscheiding .

Tijdens zijn druk bezochte 50 jarige bruiloft werd Ries van Kalmthout van de Rodeoruiters te Rucphen , verrast met de uitreiking van de Bronzen KNHS speld voor verdiensten voor de paardensport . Ries is een verenigingsman pur sang ,die ondanks zijn leeftijd nog volop actief is voor zijn vereniging en sport . Zelf reed in 1953 voor het eerst mee in het achttal op het befaamde concours te Oudenbosch .Voor  de acht en 6 tallen sport in is hij nog steeds actief als promotor en instructeur . Hij is er op gebrand om met zijn twee zestallen weer mee te doen voor de prijzen op Regio en Nationaal niveau .Ries is het meest trots op de onderscheiding geoefend commandant en zijn inspanningen in het verleden voor samengestelde wedstrijden in clubverband .Sinds 2007 is hij erelid van zijn vereniging  Rodeoruiters . Vanaf 1988 is hij Z jury ,afdelingsjury ,jurylid mennen en ponymeter .

Ries namens Kring West Brabant  van harte gefeliciteerd .

2012

Op zondag 14 oktober is aan Mw. Bets van Kempen- van de Pol van Ponyclub Spona uit Tilburg de Bronzen speld van de KNHS uitgereikt. Zij is altijd een stuwende kracht binnen de vereniging geweest  Vanaf het moment dat een van haar dochters Janie ongeveer 40 jaar geleden lid werd bij de ponyclub, in de wijk de Heikant, heeft zij steeds een leidende taak op zich genomen. Toen was de vereniging aangesloten bij de NPC. Alle kontakten verzorgde Bets. Ook bij de overgang van PC Spona naar de NKB heeft zij deze taak volledig vervuld. Ruim dertig jaar heeft zij de functie van secretaresse uitgeoefend. 

Het belang van PC Spona stond altijd voorop. Ruim 20 jaar geleden zijn Bets en haar man Jan begonnen met pony’s te verhuren aan ouders  die kinderen hadden en graag bij PC Spona wilden gaan rijden.

Van A Pony t/m E pony, stelregel was dat de kinderen lid werden bij de ponyclub. Tot op heden is dit de formule achter het huidige ledental en florerende PC Spona.

Bets en haar man Jan bekleedden binnen PC Spona een allround functie: van terreinbeheer tot kantinebeheer, tot organisatie van concoursen en indelen van de ringen, organisatie van barbecue tot buitenritten, begeleiders van ponykampen en weekenden. Kortom Bets en Jan waren overal voor in te zetten.

Sinds februari 2012 heeft zij zich terug getrokken uit het bestuur, maar wil wel op allerlei zaken blijven helpen. Mevrouw Bets van Kempen heeft vele kinderhartjes verblijd en zal zolang zij kan dit blijven doen.

Op 9 april j.l. is tijdens een onderlinge wedstrijd weer gestreden om de Jan op ‘t Hoog bokaal. Tevens werd aan Jan Welten de bronzen KNHS speld uitgereikt en werd hij benoemd als erelid van Paarden en ponysportvereniging Haghorst.  Jan is 34 jaar actief geweest binnen de vereniging als secretaris. In het begin bij de NCB en NKB, later werd dit de KNHS. Na de fusie van ponyclub ‘t Wit Paardje en rijvereniging de Horstdravers ging de vereniging verder onder de naam PPHaghorst met 1 bestuur. Het secretariaat is al die jaren in goede handen geweest bij Jan. De laatste jaren was hij vooral voor het huidige bestuur een grote vraagbaak. Begin 2012 heeft Jan aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen en de functie van secretaris neer te leggen. Wij willen Jan hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen jaren en hopen hem nog vaak op de manege te zien.

2011

Op de voorjaarsvergadering van Rijdt met beleid in Teteringen ontving Joan Snoek de  bronzen onderscheiding van de KNHS voor zijn vele verdienste binnen de vereniging. Hij is al lid vanaf 1965, dus 45 jaar, begonnen als actief ponyruiter en daarna actief in de paarden tot 2004. Begin jaren negentig heeft Johan de commandanten en instructeurcursus gevolgd en was daarna dan ook commandant van de paarden en pony’s. Vanaf 1992 is hij ook penningmeester en runde het wedstrijdsecretariaat, organiseerde vele wedstrijden mee en beheerde met zijn vrouw de kantine van het clubgebouw. Een duizendpoot die met recht een onderscheiding verdiend.

Op de voorjaarsvergadering van kring Cuijk op 11 april jl. namen 3 bestuursleden afscheid vanwege het verstrijken van hun statutaire termijn. Er was een bronzen onderscheiding voor scheidend voorzitter Mevr. Ans Stoub, Mevr Truus Gerrits en de heer H. van Dijk. 

Mevr. Stoub is bij de Slotruiters in Abcoude haar bestuurlijke carrière begonnen. Na haar verhuizing naar het land van Cuijk is ze penningmeester geworden Rijvereniging “de Kuuklanders” in Gassel. In 2001 is ze in het kringbestuur gekozen en vanaf de fusie in 2002 heeft ze daarin de functie van voorzitter vervuld. Ook heeft ze enkele jaren in het regiobestuur gezeten.  Daarnaast is zij actief als jury, federatievertegenwoordiger en verslaat zij wedstrijden en kampioenschappen voor dagblad de Gelderlander en de KNHS. 

Mevr. Gerrits werd al snel ‘ontdekt’ door het bestuur van ponyclub “Jong Talent” uit Haps toen haar kinderen gingen ponyrijden. Na enkele jaren het wedstrijdsecretariaat gedaan te hebben werd ze in 2000 in het bestuur verkozen. In datzelfde jaar werd ze lid van het kringbestuur. Truus heeft oog voor praktische oplossingen en heeft veel wedstrijdorganisaties geholpen met problemen op het secretariaat. Ze is al jaren verantwoordelijk voor de organisatie van de dressuurwedstrijd op de Fokdag in Haps. Daarnaast is ze Federatievertegenwoordiger. Deze laatste twee functies blijft ze voorlopig uitoefenen waardoor ze niet verloren is voor de ruitersport. 

De heer van Dijk is bij velen bekend als ringmeester op de regiokampioenschappen. Hij heeft een lange staat van dienst bij zijn eigen vereniging “Het Raamdal” in Grave, waar hij nog steeds voorzitter van is. Daarvoor werd hij eerder onderscheiden met de zilveren speld van de NKB en werd hij lid in de Orde van Oranje Nassau. Nog steeds is hij actief betrokken bij de organisatie van het zo gewaardeerde Hippisch Festijn in Grave. Hij is terreinbeheerder van het ruitersportterrein en ook voor de kring was Henny verantwoordelijk voor de materialen. 

De onderscheidingen werden uitgereikt door de nieuwe voorzitter van kring Cuijk Mevr. Annelies Pen.                                                     

Op 14 januari 2011 heeft mevrouw G. Ondersteijn van rijvereniging (RV) De Eendracht uit Sambeek, de bronzen onderscheiding van de KNHS ontvangen voor haar 25 jaar lange vrijwillige inzet in paardensport zij ontving deze uit handen van de voorzitter van De Eendracht Dhr. v.Loon. In 1985 werd mevrouw G. Ondersteijn bestuurslid bij de ponyclub PC Remonte te Boxmeer, alwaar haar kinderen toen pony reden. Haar kinderen werden ouder en gingen rijden bij de paardenclub RV De Eendracht te Sambeek, in 1999 volgde mevrouw G. Ondersteijn haar kinderen naar deze vereniging en werd zij bestuurslid waar zij ook het wedstrijdsecretariaat in handen heeft.Wij hopen dat ze nog lang met veel plezier zich zal blijven inzetten voor onze vereniging en feliciteren haar met deze welverdiende onderscheiding.

 

2010

Een aantal personen in de regio Brabant mochten het afgelopen jaar voor hun jarenlange verdienste in hun eigen vereniging of kring een bronzen KNHS onderscheiding ontvangen. Wij willen deze mensen feliciteren voor hun inzet in de paardensport. 

Mw. A.v.Goethem, Mw. Th.v. Mensvoort, Mw A.v. Diessen, Dhr J. Verhagen en Dhr J.v Haaren uit  kring Oirschot, Dhr A Peeters uit kring Cuijk, Dhr v.Geffen uit kring Den Bosch en Dhr. v.Dongen uit kring Breda zijn die mensen die zich jarenlang hebben ingezet en nog steeds actief zijn op vele fronten en wij zijn hun daar ook zeer dankbaar voor. 

Op donderdag 18 november kreeg de heer W. van de Ree de bronzen onderscheiding van de KNHS uitgereikt door de heer Wilmink voorzitter van Kring West Brabant. De heer van de Ree kreeg deze speld vanwege vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor de paardensport.

 

KNHS onderscheidingen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van Regio Brabant.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 april van de KNHS Regio Noord Brabant zijn twee KNHS onderscheidingen uitgereikt door de voorzitter van de KNHS Dhr. Martin van de Heuvel.

Dhr. Toon van Eijk uit Someren, legt de voorzittershamer van de regio Brabant neer en mocht voor zijn staat van dienst de gouden KNHS speld ontvangen, een onderscheiding die je niet zomaar opgespeld krijgt. Dhr v. Eijk is vanaf 1976, het moment dat zijn kinderen gingen ponyrijden actief geweest in de paarden/ponysport

Vanaf 27 oktober 1976 lid van P.C. De Bonanzaruitertjes. In 1984 gekozen in het verenigingsbestuur en vanaf 1984 tot 2002 voorzitter van de vereniging.

Op 14 maart 1989 gekozen in het bestuur van de pony’s Kring Helmond.

Na de fusie van de paarden en pony’s in 1992 bestuurslid gebleven en sinds 25 maart 1999 voorzitter van Kring Helmond en vanaf die datum bestuurslid van het 

Gewest NCB en van de NKB.

Na de fusie van alle paardensportbonden in 2002 afgevaardigd in het Regio bestuur van Noord-Brabant  allereerst als vicevoorzitter en vanaf mei 2007 voorzitter.

Vanaf 2002 afgevaardigde vanuit de regio in de ledenraad en het wedstrijdplatform, waarin volgens Martin van de Heuvel Toon altijd goed voorbereid aanschoof, zijn vragen goed gemotiveerd stelde en een duidelijke overdachte mening uitsprak. Zitting in de herstructureringscommissie van de KNHS. 

Vanaf 2002 tot 2009 voorzitter Jeugd en Ponyzaken in de regio.

Als jurylid heeft hij zijn deskundigheid getoond in zowel springen, dressuur als afdelingsdressuur. Op vele concoursen was hij Bondsvertegenwoordiger en sinds 2002 Federatievertegenwoordiger. Vele pony’s heeft hij als erkend ponymeter gemeten.

De heer van Eijk is dé motor achter de Regio Kampioenschappen in Noord Brabant, die door zijn inzet elk jaar zowel Indoor als Outdoor bijna vlekkeloos verlopen. 

Ook de penningmeester Dhr G.v.Gastel uit Nijnsel legt zijn functie neer en mocht hiervoor de zilveren KNHS onderscheiding ontvangen. 

Gerard van Gastel is in 1989 in het bestuur gekomen van de Nijnselse Ponyruiters, toen zijn zoon Jan lid werd van de club. Gerard wist toen zeker, dat hij nooit op concours zou gaan, daar had hij het veel te druk voor!!!!  Hij was geen sportman, maar zijn zakelijk instinct was en is voor de vereniging van heel groot belang. Hij werd penningmeester van de afdeling pony’s en van de gezamenlijke rekening paarden en pony’s. Dat deed hij altijd heel goed, maar hij was wel een penningmeester met de hand op de knip. Hij was en is de grote inspirator en drijfveer achter de grote wedstrijden en de Brabantse kampioenschappen, die de vereniging hebben georganiseerd. Hij weet altijd de juiste wegen te vinden om grote sponsors binnen te halen.

Hij is een groot organisatietalent en besturen zit hem in zijn bloed.

Vanaf 1990   Lid kringbestuur  en afgevaardigde van de inter-gewestelijke sectiecommissie van de NCB en NKB. Na de fusie met de KNHS zitting in het regiobestuur en ook weer als penningmeester.

Zoals ook Gerard voor zijn vereniging de inspirator is achter de grote wedstrijden die hun organiseren, zo is hij dat ook voor de regio Brabant. De Brabantse Kampioenschappen zouden niet zo vlekkeloos verlopen zonder zijn talent van organiseren, sponsoren binnen halen en financieel alles goed op de rails te hebben. Mede door zijn inzet organiseert zijn vereniging in 2010 voor de derde keer het Brabantse Kampioenschap.

Twee bestuursleden die afscheid hebben genomen van de Regio Brabant, een duo dat zeker gemist zal worden door hun organisatietalent. De regio bedankt hun dan ook voor al die jaren dat zij zich hebben ingezet voor de paardensport in Brabant.

Tijdens de algemene leden vergadering van kring West Brabant in Oud Gastel heeft Dhr. Jac Moerings uit handen van de vicevoorzitter Dhr. v.Esch van de KNHS Noord-Brabant  de zilveren KNHS onderscheiding opgespeld gekregen. 

Jac Moerings heeft bijna teveel gedaan om op te noemen, is al heel jong met het paardenvirus besmet, hij heeft bij de vroegere NKB in het bestuur van kring West Brabant gezeten en ook in het kringbestuur van Kring Zevenbergen. Hij was bestuurslid van Indoor Reigershof.

Heeft in 1968 zijn eerste jurycursus gevolgd en is inmiddels al jaren bevoegd jurylid voor afdelingsdressuur, individuele dressuur, springen en voor de aangespannen sport. 

Vanaf 1990 is hij ponymeter, vanaf 1998 paspoortconsulent en chipconsulent voor de KNHS het KWPN en diverse ponystamboeken. Examinator ruiterbewijs. 

Is vicevoorzitter van het kringbestuur Kring West Brabant vanaf de oprichting van de KNHS in 2002. Bestuurslid van de KNHS Noord Brabant vanaf 2002. Heeft zitting in het wedstrijdplatform en is lid van de ledenraad. Ook is hij commissie lid opleidingen, KNHS.Federatievertegenwoordiger en voor de fusie, Technisch afgevaardigde van de NKB. Tijdens de Regio Kampioenschappen Indoor als Outdoor heeft Jac Moerings de wedstrijdleiding en is verantwoordelijk voor de officials en de terreinindeling. Hij is bestuurslid van de stichting Westbrabantse Paarden Promotie sinds 1993.

Jac gefeliciteerd met deze onderscheiding en dat de paardensport nog lang van je kennis gebruik kan maken

Tijdens de voorjaarsvergadering van kring Cuijk op 20 mei 2010 heeft Arie Peters uit Wanroij uit handen van de vice -voorzitter van de Regio, de heer Mari van Esch, de zilveren KNHS speld ontvangen. Hij heeft deze speld verdiend door zijn jarenlange inzet voor de paardensport. Nadat hij actief de disciplines (afdelings)dressuur en springen had beoefend bij de Maasruiters, is hij 30 jaar actief geweest voor kring Cuijk als secretaris, penningmeester en vicevoorzitter. Ook kon men een beroep op hem doen om te jureren of omroeper te zijn. Bovendien is hij al bijna 20 jaar secretaris in het bestuur van de Fokpaardendag in Haps. Vanwege het eindigen van zijn bestuurlijke termijn heeft het kringbestuur afscheid van Arie genomen met een kleine, maar gezellige receptie. 

Tijdens de voorjaarsvergadering op 3 maart van kring Eersel de Kempen heeft Dhr. Frans Couwenberg uit handen van de accountmanager, Dhr. Sjef van Roovert van de KNHS de zilveren KNHS onderscheiding opgespeld gekregen. Frans Couwenberg is al vanaf 1972 bestuurlijk actief in zowel zijn eigen verenging, St Willibrordus uit Wintelré, vanaf 1991 lid van het kringbestuur en voorzitter van de kring vanaf de fusie met de KNHS en is 6 jaar secretaris van de regio Brabant geweest. Frans is daarbij zeer regelmatig achter de jurytafel te vinden en probeert nog steeds actief te rijden, hoewel dat met een volle agenda niet altijd lukt.

Een zeer verdiende onderscheiding, gefeliciteerd.

Op de ALV van St. Bernadette Mariahout op maandag 1 maart 2010, is door Regio- en kringvoorzitter Toon van Eijk de bronzen KNHS onderscheiding uitgereikt aan Jan Broks. Welverdiend voor de vele jaren die hij zich heeft ingezet voor de paardensport in Mariahout en als bestuurslid van Kring Helmond. Jan is 25 jaar voorzitter van R.V. St. Bernadette. Als 12 jarige werd hij lid van de vereniging. Hij heeft dressuur gereden was ook springruiter en deed mee met de jaarlijkse cros. Allround ruiter dus.

Hij vervolgde zijn carrière als jurylid. Op 22 februari 1988 werd hij in het bestuur van Kring Helmond paarden gekozen en na de fusie van de kringen paarden en pony’s in 1993 bleef hij bestuurslid inmiddels dus al 22 jaar. De meeste van ons kennen Jan als NKB Bondsvertegenwoordiger, nu de Federatievertegenwoordiger en als ringmeester. 

2009

Tijdens de alg. ledenvergadering van de L.R. Prinses Marijke uit Hulten op 30 november reikte voorzitter Dhr. P Kluijtmans het bronzen KNHS insigne van verdienste uit aan Antoon van Dongen. Antoon is 50 jaar lid van de Hultense rijvereniging waar hij zich verdienstelijk maakte als ruiter, bestuurslid, en jurylid voor dressuur, springen en afdelingsdressuur. Antoon van Dongen was ook een zeer verdienstelijk samengestelde wedstrijd en springruiter. Steeds met zelfgefokte paarden uit een zeer succesvolle stam.

 Op 20 november 2009 heeft de heer van de Wiel uit Wanroij uit handen van loco-burgemeester Jeroen Willems van de gemeente St. Anthonis de versierselen ontvangen die behoren bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer van de Wiel ontving deze onderscheiding vooral voor zijn jarenlange inzet voor de paardensport. Hij vervulde functies als commandant, penningmeester, secretaris en voorzitter voor L.R. Onze Gezel te Wanroij. Hij bekleedde verschillende bestuursfuncties in Kring Land van Cuijk en is actief als springjury en omroeper. Voor de organisatie van de NKB concoursen in Wanroij was hij verantwoordelijk voor het terrein en de centrale coördinator op de wedstrijddagen. 

In 1982 ontving hij de zilveren speld van de NKB ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. 

Op vrijdag 11 september heeft Dhr. Geert v. Mierlo van R.V St Joris uit Bakel het bronzen KNHS insigne uitgereikt gekregen van de voorzitter van kring Helmond, 

Dhr Toon v.Eijk. Geert is al meer dan 35 jaar lid van de rijvereniging begonnen als actief rijdend lid en in november 1983 gekozen als bestuurslid van de vereniging. Binnen het bestuur van de vereniging vervult hij de functie wedstrijdsecretaris en penningmeester sinds december 1996.

                                                           

Tijdens het tuigpaardenconcours op 16 juli is de Dhr de Vaan van RV St Norbertus uit Vlijmen onderscheiden met de bronzen KNHS speld. Dhr de Vaan is ruim 40 jaar lid van deze vereniging en meer dan 25 jaar bestuurslid waarvan al weer 20 jaar als voorzitter. Hij is de initiator van het tuigpaardenconcours en zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de mens achter de ruiter/amazone.

De KNHS Noord-Brabant  wenst hun nog jarenlang veel plezier aan de paardensport toe.

2008

In de voorlaatste week van 2008 op 22 december werd Frans Thijs uit Someren -Eind verrast met de bronzen KNHS onderscheiding. Frans was 25 jaar bestuurslid van de rijvereniging Someren –Eind waarvan 15 jaar voorzitter. Van 1984 tot 1997 was hij ook bestuurslid van kring Helmond. Verder is hij tevens dressuur en springjury en mag dan ook een echte verenigingsmens genoemd worden.

Een all-roundpaardenman mag Ad Trommelen van L.R. Prinses Marijke uit Hulten wel genoemd worden, begonnen met nog drie andere broers bij P.C. De Toekomst, dressuur gereden gesprongen en natuurlijk afdelingsdressuur en nooit meer gestopt met de sport. Actief geweest als lesgever, ringmeester, fokker van shetland pony’s, schatter bij de onderlinge Paardenverzekering in Dongen en tenslotte jurylid in de dressuur en afdelingsdressuur in de klasse Z. Hierdoor geniet hij bij vele bekendheid en we zien hem dan ook vaak achter de jurytafel van zowel reguliere dressuurwedstrijden en samengestelde wedstrijden als ook bij de regiokampioenschappen. Ad ontving op zondag 17 augustus dan ook de bronzen KNHS insigne voor al zijn verdienste binnen en buiten de vereniging.

Gerard van Oerle ontving tijdens het 85 jarig bestaan van zijn club Rijdt met Beleid uit Teteringen uit handen van de vice-voorzitter van kring Breda Gerda Geerts het bronzen KNHS insigne voor zijn jarenlange verdiensten voor de vereniging. Meer dan 40 jaar lid van de club, waarvan 13 jaar secretaris en nu alweer 12 jaar voorzitter en nog steeds actief in de dressuurring. Tevens is hij de technisch afgevaardigde van kring Breda.

Tijdens de voorjaarsvergadering van Onze Gezel uit Wanroij ontvingen Maria Verhoeven en Huub Hendriks de bronzen KNHS insigne voor hun jarenlange inzet in de vereniging. Maria is de secretaresse van Onze Gezel en bemande jarenlang het secretariaat van de Outdoor kampioenschappen NCB en NKB. Huub is de altijd aanwezige commandant die daarbij ook veel hand en span diensten binnen de vereniging verricht. Kortom echte verenigingsmensen waar de vereniging op kan rekenen als er iets gedaan moet worden.

Op Koninginnedag 30 april ontving Dhr. B. Kommers uit Halsteren, kring West-Brabant  een koninklijke onderscheiding  hij werd benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau en ontving tevens het bronzen insigne van de KNHS. Dhr. Kommers is door velen gekend als voorzitter van P.C. Prins Auverge, als ponymeter, jury zowel voor de afdelingsdressuur, dressuur en springen, parcoursbouwer en organisator van vele evenementen in West-Brabant. Ook was  hij zeer betrokken bij de dag  “Voor het kind door het kind “ een dag die door de kring word georganiseerd voor het gehandicapte kind. 

Vrijdag 4 april ontving Mvr. D. Vermeulen Vermunt voorzitster van L.R. De Heuvelruiter uit Den Hout, kring Breda het bronzen insigne van de KNHS voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de rijvereniging. In de plaatselijke krant werd zij een hippische duizendpoot genoemd. De L.R. van Den Hout werd in 1978 opgericht waarvan zij toen meteen actief lid is geworden, in 1984 plaats nam in het bestuur en in 1985 de voorzittershamer overnam. Tevens is zij actief jurylid en ook wedstrijden organiseren is haar niet vreemd. Kortom betekent zij veel voor de vereniging, voorzitter, commandant, amazone, organisator, en jurylid.

Op zaterdag 15 maart ontving Mvr. Rina Smulders uit Aarle -Rixtel kring Helmond een koninklijke onderscheiding zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving tevens de bronzen KNHS insigne. Mvr Smulders is al meer dan 25 jaar secretaris van PC “Onze Lieve Vrouwenruitertjes” uit Aarle -Rixtel en vanaf 1992 penningmeester van kring Helmond, tevens was zij een van de motors achter de regiokampioenschappen in 2006 die mede dank zij haar een groot succes werden.

Woensdag 12 maart tijdens de voorjaarsvergadering van kring Helmond kreeg Mvr. Jeanne v. Dijk uit Heusden een koninklijke onderscheiding en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving deze uit handen van burgemeester Beenakker voor haar verdienste in de paardensport. Mvr v. Dijck is sinds 1969 bestuurslid van kring Helmond waar ze sinds 1974 ook secretaris is en sinds 1999 vice-voorzitter. Maar de meeste mensen in de regio Noord-Brabant kennen haar vooral als omroepster tijdens regionale springwedstrijden en de Brabantse kampioenschappen.

Tijdens de jaarvergadering van “LR De Enclave Ruiters” uit Baarle-Nassau kring Breda ontving Dhr. C.G.J.M. Adriaensen het bronzen KNHS insigne. Dhr Adriaensen is al meer dan een kwart eeuw bestuurlijk actief, hij doet het secretariaatswerk van de vereniging en begeleid de ponyjeugd op het oefenterrein en de wedstrijden. 

De KNHS Noord- Brabant  wenst hun nog jarenlang veel plezier aan de paardensport toe.

2007

Dhr. Veelenturf van “Paarden-& Ponysportvereniging Princhenhage” ontving op 16 november tijdens de najaarsvergadering van zijn vereniging voor zijn jarenlange vrijwillige inzet binnen de vereniging het bronzen KNHS insigne.

Op 29 november reikte de voorzitter van de Regio Noord-Brabant Dhr A.V.Eijk het bronzen KNHS insigne uit aan Dhr A.P. Jans tijdens zijn 50 jarig huwelijksfeest, voor zijn vele jaren van verdienste en vrijwillige inzet bij “PC Saxe Gotha” in Ledeacker. 

Afgelopen jaren zijn er weer een aantal vrijwilligers gehuldigd uit onze regio die een onderscheiding hebben ontvangen van de KNHS en/of een Koninklijke onderscheiding en benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet binnen hun vereniging. De KNHS Noord-Brabant feliciteert de jubilarissen hartelijk en bedankt deze vrijwilligers voor wat zij al die jaren binnen hun vereniging maar ook vaak daarbuiten hebben gedaan.