STATUTEN EN REGLEMENTEN

Statuten en Reglementen

> Statuten KNHS-Regio Noord Brabant

> Kring statuten KNHS Regio Noord-Brabant

> Reglementen vertrouwenscommissie

> Klachten Reglement

> Voorbeeld kringstatuten

> Brief aan kringen en verenigingen i.v.m. statutenwijziging

> Brief aan verenigingen i.v.m. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen